Kleinhuizen

De Porta Palace staat sinds begin 2018 in Kleinhuizen: een groene oase in Nieuwegein met nog 8 andere Tiny Houses. Om deze plek weer voortgang te geven hebben we een projectplan opgesteld. WhatsApp Image 2019-07-06 at 22.12.18.jpeg

Kleinhuizen is een tijdelijke Tiny Village in Rijnhuizen Nieuwegein, en bestaat uit tien permanent bewoonde, mobiele Tiny Houses. Ieder Tiny House is ontworpen en vaak ook gebouwd door de bewoners. De huisjes zijn zoveel mogelijk duurzaam gebouwd en (deels) zelfvoorzienend door gebruik van composttoilet, zonnepanelen en regenwateropslag. Samen vormen we een tiny community, een klein dorpje dat we ook zelf gecreëerd hebben. Op een kaal veld verscheen een moestuin, bloemenweide met beienhotels, speeltuin en centrale plek om elkaar te ontmoeten. Ook de back-upaansluitingen voor water en Electra hebben we zelf aangelegd. Op deze pagina stellen de bewoners zich voor.

Missie 
We willen leven in een duurzame wereld waarin met zorg wordt omgegaan met natuur, milieu en met elkaar. Waarin relaties en gezondheid niet onder druk staan door te hoge woonlasten en de aarde niet onder druk staat door onze leefstijl. Een wereld waarin oog is voor alles wat leeft en van waarde is.

WhatsApp Image 2019-07-06 at 22.02.10.jpeg

Visie
Met Tiny Village Kleinhuizen willen we een plek creëren die bewoners en bezoekers inspireert om bewuste, duurzame keuzes te maken waar het gaat om bouwen, wonen, leefstijl en relaties. Ook leveren de bewoners van Kleinhuizen graag een bijdrage aan de sociale verbindingen in Nieuwegein, in het bijzonder in de wijk Rijnhuizen.  

Doelen
– Met dit project in Rijnhuizen, Nieuwegein, laten we zien wat de meerwaarde van tiny housing en living is zodat deze woonvorm in de nabije toekomst landelijk een volwaardige plek krijgt in het woningaanbod.
– Tijdens de maandelijkse Open Dagen krijgen bezoekers uit het hele land die aan de slag willen met Tiny Houses (gemeenten, toekomstige bewoners, studenten, projectontwikkelaars) inspiratie en informatie.
– Kleinhuizen is een plek van ontmoeting waar niet alleen bewoners maar ook inwoners van Nieuwegein, in het bijzonder omwonenden, genieten van het mooie terrein tijdens verbindende activiteiten.

Activiteiten
Het onderhoud van een terrein, toezicht houden, een plek voor duurzame inspiratie, of een verbindende factor zijn in de buurt, op allerlei manieren kan een Tiny Village van meerwaarde zijn. Wat wij doen:

De eerste zaterdag van de maand, met een winterstop tussen oktober en april, houden we Open Dag. Er zijn dan minimaal drie Tiny Houses van binnen te bekijken en je kunt vragen stellen aan de bewoners. Per keer komen daar tussen de 100 en 200 mensen op af.

Regelmatig organiseren we activiteiten voor de buurt, zoals een nieuwjaarsborrel, Gluren bij de Buren, deelname aan NLDoet Nieuwegein, de Dag van het Kasteel en de Rijnhuizen Buurtdag.

De locatie
Kleinhuizen is gelegen aan het Merwedekanaal, op fietsafstand van Utrecht, en bestaat uit een weiland en een boomgaard (3 hectare in totaal). Er lopen paarden en meerdere ganzenfamilies rond, er zijn ook heel veel verschillende soorten vogels, vlinders, bijen, bloemen en planten te vinden. Een prachtige, unieke plek. Met toestemming van de gemeente wonen we hier twee jaar. Daarna zal er op dit terrein nieuwbouw komen. Kortom, dit in vergetelheid geraakt stukje grond, willen we mooier achterlaten dan we het gevonden hebben.

Bedankt!
Tiny Village Kleinhuizen is een project van Stichting Tiny House Utrecht in samenwerking met deKantoorKaravaan. Onze dank gaat uit naar KondorWessels Projecten en BPD Ontwikkeling BV, die ons de grond in bruikleen geven, Club Rhijnhuizen, die ons met raad en daad heeft bijgestaan en dit nog doet, en natuurlijk Gemeente Nieuwegein die ons de omgevingsvergunning gegund heeft.

WhatsApp Image 2019-07-20 at 20.36.50 (2).jpeg